Uw trouw getuigenis reeks

Uw trouw getuigenis


Uw Trouw Getuigenis
Deze serie draagt de naam ‘Uw trouw getuigenis’, n.a.v. Psalm 119:84. Zij bevat preken van hervormde predikanten uit de jaren 1800 – 1940. Ze zijn door middel van hertaling, door dhr. A.B. Goedhart uit Leerbroek, toegankelijk gemaakt voor de lezers van onze tijd.
Vier keer per jaar verschijnt er een preek. In december 2016 beginnen we D.V. aan de 16e jaargang. In de loop der jaren zijn er preken opgenomen in deze serie van: ds. C.C. Callenbach, ds. D.A. Detmar, ds. A.G. van Dijkhuizen, ds. A. van Herwaarden, ds. S.J. de Hoest, ds. J.J. Knap, ds. W. Krayenbelt, ds. B. Moorrees en vele andere die tot de richting van ‘Zij die bleven’ behoren.
 
De preken van deze dienaren des Woords hebben toentertijd een grote invloed gehad op het kerkvolk. Het was een kleine, maar ijverige kring van orthodoxe dominees. Hun preken dienden tot verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Zij zagen hun werk als een zwakke poging om te komen tot oprichting van de Nederlands Hervormde kerk uit haar diepe val. Zij wilden die kerk dienen om haar, onder beding van Gods genade, weer tot heil en zegen te zien komen voor ons volk.
Letterlijk schreven zij: ‘Onze preken willen wegwijzers zijn overeenkomstig het onfeilbare Woord van God. Voor ons geldt de volgende stelling als de grootste wetenschap: ‘God dient op het hoogst te worden verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd.’ Deze waarheid is de hoofdinhoud van de leer van vrije genade. En waar de Heilige Geest, Die alleen in waarheid leidt, die leer aan het hart heiligt, daar wordt met kracht en ernst, zowel tegen de koude orthodoxie als tegen de geest der eeuw gewaarschuwd.’
Deze preken waren op het doel gericht om arme zondaren het heil aan te prijzen dat alleen in Jezus Christus wordt gevonden. Daarop drong men met ernst en liefde aan.
Moge de heruitgave van die preken eveneens voor onze dagen worden gebruikt tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot zegen van mensenzielen.


Product vergelijk (0)


Paulus' preek op de Areopagus - Ds. L.C. de Vijver

Paulus' preek op de Areopagus - Ds. L.C. de Vijver

Paulus' preek op de Areopagus van ds. L.C. de Vijver..

€ 2,95

Wordt behouden - Ds. A. Guldearm Pzn.

Wordt behouden - Ds. A. Guldearm Pzn.

Wordt behouden van ds. A. Guldearm Pzn.Preek over Jesaja 45:22 ..

€ 2,95

Weergeven 1 t/m 2 van in totaal 2

Uw Trouw Getuigenis