Apostolische Geloofsbelijdenis

Apostolische geloofsbelijdenis of 12 artikelen van ons algemeen en Christelijk geloof


De Apostolische geloofsbelijdenis of ook wel de 12 artikelen van het Christelijk geloof genoemd zijn, anders dan de naam zou doen vermoeden, ontstaan in de eerste eeuwen van de Christelijke kerk. De kerk had in toenemende mate te maken met vervlakking en ontwikkeling van de dogmatiek in hieruit zijn de Apostolische geloofsbelijdenis of 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof ontstaan. Wie zich verdiept in de ontwikkeling van deze Apostolische geloofsbelijdenis zal er achter komen dat er tal van concilies zijn geweest waarin uiteindelijk de tekst gereed is gekomen van de Apostolische geloofsbelijdenis.


Product vergelijk (0)


12 artikelen - W. Pieters

12 artikelen - W. Pieters

Pieters. Ds. W.

12 artikelen van W. PietersDe apostolische geloofsbelijdenis uitgelegd aan jongerenDe apostolische g..

€ 9,95 € 24,99

Ik geloof - Petrus Martyr Vermigli

Ik geloof - Petrus Martyr Vermigli

Vermigli, Petrus Martyr, Vlastuin, Dr. W. van

Ik geloof van Petrus Martyr Vermigli In 1542 vluchtte de voormalige monnik Petrus Martyr Vermigli v..

€ 14,95

Licht uit Licht - Ds. J.J. van Eckeveld

Licht uit Licht - Ds. J.J. van Eckeveld

Eckeveld, Ds. J.J. van

Licht uit Licht van ds. J.J. van Eckeveld De Twaalf Artikelen of de apostolische geloofsbelijdenis ..

€ 6,95 € 9,95

12 artikelen over Jezus - Bram van de Beek e.a.

12 artikelen over Jezus - Bram van de Beek e.a.

Beek, Bram van de

12 artikelen over Jezus van Bram van de Beek e.a.Nu de kennis van het christelijk geloof in onze sam..

€ 8,90

Weergeven 1 t/m 4 van in totaal 4

Tekst van de 12 artikelen


1. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. Vergeving der zonden;
11. Wederopstanding des vleses;
12. En een eeuwig leven.